Power Platform

Modernit liiketoimintaratkaisut joustavasti.

Palvelut

 • Liiketoimintasovellusten toteutusprojektit
 • Advisor-konsultointi
 • Hallintamallien käyttöönotto
 • Koulutukset: PL100-900, asiakaskohtaiset, sovelluskohtaiset

Power Platform Advisory -palvelu

Power Platform Advisory -palvelussa North Advisorin asiantuntija istuu teidän puolella pöytää. Auttaa toteuttamaan Power Platform -hankkeita ja tuo omalla asiantuntemuksella organisaatioon tarvittavaa sisäistä osaamista.

Palvelun tavoitteena on tuottaa organisaatiolle asiantuntijan tietototaito ilman että sitoutuu pitkiin toimitussopimuksiin. Palvelu voi olla vain muutamien tuntien kyselypalaveri tai jatkuva asiantuntijaresurssin käyttö tuntivelotteisesti aina kun sille on tarvetta.

Palvelu sisältää seuraavia osa-alueita:

 • Arviointi: Tehdään organisaation nykytilan arviointi ja määritetään sen tarpeet. Tämä auttaa suosittelemaan parhaita ratkaisuja organisaation tarpeisiin.
 • Suunnittelu: Autetaan organisaatiota suunnittelemaan ja luomaan Power Platform -sovelluksia, joita se tarvitsee liiketoimintaprosessiensa tukemiseen.
 • Koulutus: Power Platform -palvelut ovat monimuotoisia, joten organisaation kouluttaminen on tärkeää, jotta palveluita voidaan käyttää tehokkaasti. Järjestetään koulutusta organisaation henkilöstölle, jotta he voivat käyttää Power Platformia parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Tuki ja ylläpito:  Tarjotaan tukea ja ylläpitoa organisaatiolle Power Platformin käytön aikana. Tämä nopeuttaa organisaatiota ratkaisemaan ongelmia ja varmistaa, että Power Platformia käytetään tehokkaasti.
 • Integraatio: Power Platform voi integroitua muihin järjestelmiin, kuten CRM:ään, ERP:hen ja muihin liiketoimintasovelluksiin. Autetaan organisaatiota integroimaan Power Platformin muihin käytössä oleviin järjestelmiin.
 • Tietoturva ja yksityisyys: Varmistetaan, että organisaation tietoturva ja yksityisyys ovat suojattuja Power Platformin käytön aikana. Autetaan organisaatiota määrittämään oikeat tietoturvakäytännöt Power Platformin käyttöä varten.

Lyhyesti sanottuna Power Platform Advisory -palvelu sisältää arvioinnin, suunnittelun, koulutuksen, tuen ja ylläpidon, integroinnin, sekä tietoturvan ja yksityisyyden suojauksen organisaation tarpeiden mukaisesti. Palvelu auttaa organisaatiota käyttämään Power Platformia tehokkaasti liiketoimintaprosessiensa automatisointiin ja tehostamiseen.

Project Advisor -projekti ja projektisalkunhallinta

Project Advisorin tavoitteena on tarjota käyttäjälle tutut ja helpot työkalut projektien läpiviemiseen. Jos organisaatiossa on jo käytössä Teams, on käyttöönotto helppoa.

Project Advisor -ratkaisu on helposti muutettavissa toteuttamaan organisaation omaa tapaa tehdä projektinhallintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa tuttujen jo käytössä olevien sovellusten kuten Teams, Planner, OneNote täydentämistä projektinhallinnalle tärkeiden tietojen, kuten esimerkiksi perustietojen, prosessin, riskien ja tilannetietojen osalta. Käyttöliittymänä ja käyttökokemuksena säilyy Teams ja sen tuottamat palvelut.

Miltä kuulostaisi että projektipäälliköt ja projektiryhmän jäsenet löytäisivät kaikki projektille tärkeät asiat ja työkalut yhdestä ja samasta paikasta – Teamsistä.

Project Advisor on projekti- ja projektisalkunhallinnan ratkaisu, joka perustuu Microsoft Power Platform ja M365 -teknologioihin. Käyttäjien kannalta tämä tarkoittaa yhtenäistä käyttöliittymäkokemusta ja käyttöoikeuksien hallintaa.

Organisaation IT:n näkökulmasta taas palvelut hyödyntävät jo olemassa olevia lisenssejä tehokkaammin sekä tuo tarvittavat lisäpalvelut saman tietoarkkitehtuurin alle.

Project Advisor ratkaisee ainakin seuraavat haasteet:

 • Mitä projekteja meillä on?
 • Mitä meidän projekteille kuuluu?
 • Mistä meidän projektin viestit ja keskustelut löytyvät?
 • Mikä on viimeisin tilanne riskien osalta?
 • Ketkä projektissa on mukana?
 • Mitä projektiprosessin mukaan seuraavaksi pitäisi tehdä?
 • Mitä muutoksia projektissa on tapahtunut sitten aloituksen?
 • Onko projektista jotain aikataulusuunnitelmaa?
 • Missä on projektin ToDo-lista?
0:00
/5:50

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Ilkkaan!

Ilkka Suvanto

Principal Consultant, Partner
+358 40 550 2013
ilkka.suvanto@northadvisors.com