Power Platform hallinta

Power Platform hallinta
Power Platform Governance

Power Platform -hallinta on tärkeä osa organisaation tietoturvan ja tehokkuuden varmistamista. Tähän väitteeseen törmää todella monessa artikkelissa. Mitä ihmettä tämä tietoturva ja tehokkuus sitten oikeasti tarkoittavat? Mitä pitää tehdä, jotta nämä asiat olisivat kunnossa? Pikainen etsintä tietoverkoista johtaa lähinnä informaatioähkyyn ja hajanaisiin tietoihin. Suurin osa artikkeleista keskittyy pelkästään teknisiin yksityiskohtiin ja asetuksiin.

Yritysten kanssa keskusteluissa nousee usein esille M365, Teams tai Azure hallinta ja hallintamallit, mutta hyvin harvalla (toivottavasti olen sittenkin väärässä) sellaisia löytyy Power Platformiin. Monet sanovat, että ei meillä tehdä mitään Power Platform:lla tai ei meidän kypsyystasomme sen käyttöönotolle ole vielä riittävä. Molemmat väittämistä yleensä ovat vääriä. Mistä me voimme tietää milloin sitten oikea aika on alkaa keskittymään myös Power Platformin hallitsemiseen ja turvaamiseen? Ja mistä me voimme tietää, ettei sitä käytetä mihinkään? Usein haastankin vastapuolta kysymällä: ”miten voit olla varma, että teillä ei tehdä Power Appeja tai Power Automate työnkulkuja?”

En edes yritä tässä kirjoituksessa ratkaista koko ongelmaa kerralla ja tarjota ratkaisun avaimia kaikille, koska se tuskin on edes mahdollista. Olen poiminut mielivaltaisesti Power Platformin hallinnasta kolme erillistä kokonaisuutta, joihin syvennytään hieman tarkemmin. Miksi nämä kolme, koska koen ne itse hyvin tärkeiksi kokonaisuuksiksi.

Kolme keskeistä aihetta ovat ympäristöjen turvaaminen, ympäristöjen valvonta ja käyttäjien tukeminen.

Ympäristöjen turvaaminen

Ensimmäinen ja tärkein asia, ympäristöjen turvaaminen niin, että tarvittavat tiedot, sovellukset ja muut alustan komponentit ovat turvallisesti käytettävissä riittävillä oikeuksilla heillä, jotka niitä tarvitsevat. Tämä on se kaikkein haastavin osuus, mutta muutamilla keskitetyillä asioilla tähänkin saadaan kaivattua ryhtiliikettä.

Ympäristöjen valvonta

Ympäristöjen tilasta on hankala sanoa mitään ilman kunnollista valvontaa. Valvontaan löytyy onneksi työkalut, jotka kuka tahansa voi ottaa käyttöön. Microsoft on julkaissut Center of Excellence työkalupalettinsa ja työstää siihen uusia päivityksiä joka kuukausi. CoE paketista löytyy niin työnkulkuja tietojen louhimiseen ympäristöistä, kuin ylläpitäjiä helpottavia apusovelluksia. Jopa valmiit PowerBI raporttipohjat löytyvät, joilla tylsä data saadaan visualisoitua päätöksentekoja helpottamaan.

Tämä tarkoittaa, että organisaatio valvoo ympäristöjään ja varmistaa, että ne toimivat tehokkaasti ja turvallisesti. Tämä sisältää myös suorituskyvyn seurannan ja virheiden korjaamisen.

Käyttäjien tukeminen

Vaikka Power Platform on low-code/no-code alusta, käyttäjät tarvitsevat tukea saadakseen kaiken irti alustan tarjoamista mahdollisuuksista. Power Platform tarjoaa käyttäjälle paljon ominaisuuksia, mutta sen käyttöönotto ja käyttö vaativat perehdytystä, osaamista ja kokemusta. Tämän vuoksi on tärkeää, että käyttäjillä on käytettävissään kaikki mahdollinen tuki ja resurssit, jotka auttavat heitä hyödyntämään alustan kaikkia mahdollisuuksia. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi koulutusta, teknistä tukea ja yhteisöjen käyttöä.

Yhteenveto

Jos käytössänne on jo Power Platformin palveluita, erityisesti tuotantokäytössä, niin näihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. Kaikkea ei kerralla tarvitse ottaa haltuun ja ratkaista.

Onnistuneen kansalaiskehittäjäorganisaation kulmakiviä ovat hyvä hallinta ja käyttäjien tukeminen. Kaikki ei ole pelkkää pakettien asennusta ja tekniikkaa.

Juha Huttunen

Principal Architect
+358 50 343 9857
juha.huttunen@northadvisors.com